Доставките се извършват със специални хладилни камиони, в които продуктите се замразяват до –18º C.

    Маршрутите се организират така, че да можем да осигурим на всеки от партньорите ни безплатно доставяне на стоката. 

    Нямам права над материалите и търговското име!