Производство
    Форнети Форнети Форнети
    ФОРНЕТТИ Франчайз произвежда своята продукция в съвременни заводи на европейско равнище.

    Отличното и отговарящо на стандартите качество на продуктите се гарантира посредством затворения технологичен цикъл с висока степен на автоматизация и интегрираната система за управление на качеството и гарантиране безопасността на хранителните продукти, която обединява в себе си работата в съответствие с предписанията на международните стандарти за хранителни продукти IFS, системата за управление на качеството съгласно изискванията на стандарта ISO 9001: 2000 и системата за гарантиране безвредността на хранителните продукти HACCP.


    Нямам права над материалите и търговското име!