СЕРВИЗ
ФОРНЕТТИ Франчайз осигурява за всички свои партньори непрекъснато продуктово и технологично сервизно обслужване през целия срок на договора. Мненията, забележките и препоръките си можете да отправяте към звеното за обслужване на клиентите на фирмата.
Тел:070012211
Евентуално възникналите технически проблеми се отстраняват безплатно в рамките на 24 часа. В интерес на гарантирането на постоянно високо качество, нашите търговски представители редовно посещават партньорите ни и ги подпомагат с професионални съвети.

    Нямам права над материалите и търговското име!