Партньорство
    ФОРНЕTТИ ФРАНЧАЙЗ Е ИСТИНСКОТО РЕШЕНИЕ!
    Изискват ли се големи инвестиции от Ваша страна?     Не
    Ще трябва ли да закупите пещта?     Не
    Ще трябва ли да плащате месечен наем за съоръжението?     Не
    Необходимо ли е да осигурите ел.захранване 380 V ?     Не
    Трябва ли да подавате лимитирана предварителна заявка?     Не
    Ще трябва ли да поемете транспортните разходи по доставката?     Не
    Вие ли ще трябва да си набавите опаковъчните материали?     Не
    Ще трябва ли да заплащате за текущите ремонти?     Не
    СЛЕДОВАТЕЛНО НЕ Е НУЖНО ВИЕ ДА ГУБИТЕ ВРЕМЕ ЗА ПОДРОБНОСТИТЕ!!!
    ФОРНЕTТИ Франчайз осигурява ли на Партньорите си атрактивната пещ?     Да
    ФОРНЕTТИ предоставя ли на Партньорите си всички свои услуги безплатно?     Да
    ФОРНЕTТИ с енергоспестяващи пещи ли работи?     Да
    ФОРНЕTТИ осигурява ли надеждно и безплатно доставяне на стоката?     Да
    ФОРНЕTТИ осигурява ли всеобхватен продуктов и технологичен сервиз?     Да
    ФОРНЕTТИ предоставя ли на дотирана цена фирмени опаковъчни материали?     Да
    Продуктите на ФОРНЕTТИ ли се радват на най-голям успех в Европа?     Да
    Партньорите на ФОРНЕTТИ могат ли да разчитат на сигурна печалба?     Да


    Кой е най-добрият?

    Ще бъдете ВИЕ, ако се присъедините към Форнетти франчайз!

    ОФОРМЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ

    В наши дни преобладаващата част от търговците вече отдава особено голямо значение на вътрешното и външно оформление на своя магазин. В рамките на ФОРНЕTТИ Франчайз се запазва възможността – при съблюдаване на изискванията за унифициран общ външен изглед на обектите от веригата – при оформлението да намерят място и характерни местни особености.

    Монтирането на нашите пещи е изключително лесно, те много добре се вписват в структурата на вече съществуващите търговски помещения, като с атрактивността си допринасят за създаването на приятна и привлекателна атмосфера.

    В съответствие с основните принципи е целесъобразно блокът за изпичане на изделията (отделение за набухване на тестото и същинска пещ) да бъде разположен на видно и леснодостъпно място в търговското пространство на обекта, като по този начин се решава и въпросът за директното предлагане и реализация на прясно изпечените изделия.

    Изходният материал (полуфабрикатите) се съхранява в хладилна камера за дълбоко замразяване (фризер), която осигурява необходимата за съхранението му температура от –18°С. (Практическият ни опит показва, че хладилна камера с вместимост 400 л е подходяща за съхранението на около 150 - 160 кг пекарски изделия на ФОРНЕTТИ България ООД)

    При възможност е целесъобразно да се осигури отделно помещение за съхранение на полуфабрикатите и тяхната подготовка преди изпичането. Съгласно предписанията на ХЕИ в същото се изисква наличието на умивалник с течаща топла и студена вода.

    Естествено нашите специалисти оказват помощ на партньорите ни чрез практически съвети при разполагането на съоръженията.

    В интерес на стилното и унифицирано присъствие на пазара ФОРНЕTТИ Франчайз предоставя на дотирана цена фирмените опаковъчни материали, необходими при реализацията на продуктите ни.

    Неизменно присъстваме на различни специализирани изложби в страната и чужбина, организираме промоционални акции, в рамките на които все по-широк кръг потребители имат възможност да се запознаят с продуктите на ФОРНЕTТИ Франчайз.

    Нямам права над материалите и търговското име!