Полезни съвети
    1. Дейността на магазин на ФОРНЕТТИ не е производство, само търговия с хранителни стоки !!!

    2. Минималмият размер за ФОРНЕТТИ магазин трябва да бъде 10-12 м².

    3. Идеалното разположение на ФОРНЕТТИ магазин е на :

        спирки
        подлези
        пазари
        пешеходни улици
        търговски центрове
        главни улици
        училища
        болници
        офис сгради
        общини
        общежития
        и др.

    4. Размерът на раклата (фризер) е желателно да бъде мин. 500л.(подходяща за съхранение на 160 - 170 кг ФОРНЕТТИ продукти)

    5. Съгласно предписанията на РИОКОЗ, изисква се наличието на мивка с течаща топла и студена вода.

    6. Tърговският обект трябва да разполага с разрешително за търговия с хранителни стоки, издадено от РИОКОЗ. При подаване на заявлението за разрешение е необходимо да се упомене, че в търговския обект ще се извършва изпичане на полуготови тестени изделия в монтираната в търговския обект “атрактивна пещ”.

    7. В случаите когато търговския обект има вече издадено от РИОКОЗ разрешение за търговия с хранителни стоки, без да е включено наличието на “топла точка”, е необходимо да се подаде заявление за разширение на вече издаденото разрешително с включването на тази “топла точка”. Заявлението за разширение се подава в същата РИОКОЗ от където е издадено разрешителното за търговска дейност с хранителни стоки. 

    Нямам права над материалите и търговското име!