Фирмата ФОРНЕTТИ Франчайз е основана в Унгария през 1997 година. Към настоящия момент вече сме оборудвали с пещи и функционират над 6500 обекта в цяла Европа.

    Понастоящем 20 наши партньори на ниво ’Master Franchise’ развиват дейността на фирмата в следните държави: Полша, Словакия, Чехия, Румъния, Сърбия, Германия, Ирландия, Англия, Швейцария, Австрия, Швеция, Хърватия, Украйна, Холандия, Гърция, Испания, Кипър, респективно и извън Европа, напр. в Кувейт.

    Нямам права над материалите и търговското име!